PÕLLUMAJANDUS­PIHUSTID

Põllumajanduse all mõeldakse nii teraviljakasvatust, köögiviljakasvatust kui ka aiandust. Kõigil kolmel suunal on tänapäevastele nõuetele vastavale tehnilisele taimekaitsele omad nõudmised.

Efektiivsel taimekaitsel peame me täna arvestama ja sobitama erinevate nõuetega. Nii siseriiklike kui rahvusvaheliste taimekaitsenõuete kõrval tuleb arvestada ka bioloogiliste ja ökoloogiliste aspektidega. Ja seejuures peab ju enne kõige olema saavutatud taimekaitsevahendi kasutamise majanduslik efekt. Lechleri meeskond on seadnud endale eesmärgiks kõikide nende nõudmiste ja eesmärkide saavutamise selleks sobivate pihustite loomisega.

Teraviljakasvatus

Eesmärgid taimekasvatuses on taimekaitse ja vedelväetamine.

Sobivad pihustid:

Köögiviljakasvatus

Taimekaitse, vedelväetamine aga ka kastmine on eesmärgid köögiviljakasvatuses.

Sobivad pihustid: