Pihustid avamaaköögiviljadele

Avamaaköögiviljade efektiivseks taimekaitsel on eesmärgiks bioloogiliste, ökoloogiliste ja majanduslike aspektide ühendamine sobivate pihustite väljatöötamisel. Sealjuures on määravaks ka siseriiklike ja rahvusvaheliste määruste ja seadustega arvestamine. Triivi vähendavate Lechler pihustitega olete kindlasti õigel teel: maksimaalselt majanduslikud ja samas keskkonda säästvad.

Ülevaade pihustitest

Topeltvihuga asümmeetriline injektorpihusti IDTA

IDTA on tuuletriivi vähendav injektropihusti mis optimeerib kattuvust ja pritsimisvarju teket suurematel töökiirustel.

Injektorpihusti ID3

ID3 injektorpihusti on tuuletriivi vähendav, injektropihusti professionaalseks kasutuseks.

Injektorpihusti IDK

IDK pihusti on tuuletriivi vähendav, kompaktse ehituse ja äärmiselt laia piisaspektriga, väga suurest kuni peene piisaga injektorpihusti.

Injektorpihusti IDKN

IDKN pihusti on tuuletriivi vähendav, kompaktse ehituse ja äärmiselt laia piisaspektriga, väga suurest kuni peene piisaga injektorpihusti.

Topeltvihuga injektorpihusti IDKT

IDKT on kahevihuline, tuuletriivi vähendav, kattuvust suurendav ja pritsimisvarju vähendav injektropihusti.

Mullaherbitsiidide pihusti PRE

PRE on äärmiselt triivikindel, suurepiisaline mullaherbitsiidide pritsimiseks mõeldud huulikpihusti.

Mitmeotstarbeline tavapihusti LU

LU on peene piisaspektriga tavapihusti.

Triivikindlam tavapihusti AD

AD on triivikindlam tavapihusti.

Topeltvihuga tavapihusti DF

DF on topeltvihuga tavapihusti.

Huulikpihusti FT

FT on vähem ummistuv tavapihusti.